Att leva som närstående till någon med cancer - påverkas den
egna hälsan?

Lydiagården, Centrum för cancerrehabilitering

EXERCISE DURING CANCER TREATMENT: Body and Cancer

Sjukgymnastisk rehabilitering efter benamputation i samband med sarkom sjukdom

Omvårdnad av patient med lungmetastaser

Fysioterapi til sarkompasienter i palliativ fase

Undertrycksbehandling av svårläkta sår- praktisk erfarenhet

Utprøvende behandling med Caphosol-munnskyll ved mucositt, etter høydose methotrexate